Zdalne nauczanie klasy IV-VIII

Szanowni Państwo!
Zgodnie z decyzją rządu z dnia 23.10.2020 r. uprzejmie informujemy, że nauka w szkole w klasach IV-VIII odbywać się będzie zdalnie. Czas obowiązywania tego obostrzenia to 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że lekcje dla klas I-III a także zajęcia w grupie Słoneczek i Gwiazdeczek odbywają się stacjonarnie. Świetlica działa w dotychczasowych godzinach.
Zaostrzeniu ulegną również zasady przyprowadzania i odbierania dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które stosują się do obowiązujących procedur, niemniej jednak uprzejmie prosimy, aby nie wchodzić do szkoły podczas oczekiwania na dzieci.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć w klasach IV-VIII oraz zasady realizacji nauczania on-line zostaną Państwu udostępnione za pomocą dziennika elektronicznego niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.

Bardzo dziękujemy za współpracę i Państwa zrozumienie. Razem przetrwamy ten trudny okres, tymczasem życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach