Ogrodowo Zakręceni

Ogrodowo Zakręceni – to dziewięcioosobowy Zespół uczniowski i jego opiekun, powstały
na początku 2021 roku w ramach ogólnopolskiego projektu Tradycyjny Sad, którego jednym z celów było założenie na terenie naszej szkoły minisadu składającego się z minimum 5 drzewek starych odmian czereśni. Zadanie to, pomimo utrudnień związanych z pandemią covid-19, zostało starannie wykonane. Na terenie naszego Zespołu posadziliśmy,
przy wsparciu sponsorów, sojuszników i zaangażowaniu wszystkich przedszkolaków
i uczniów, 10 drzewek starych odmian śliw, jabłoni i czereśni. Zespół Ogrodowo Zakręceni po oficjalnym zakończeniu projektu 24 czerwca 2021 roku będzie nadal działał, mimo że jego skład osobowy nie raz ulegnie zmianie, gdyż sad musi być nadal pielęgnowany, a idea sadzenia w przydomowych ogrodach starych odmian drzew owocowych skutecznie promowana wśród rodziców i całej społeczności lokalnej. Już na początku swojej działalności Zespół powołał do życia Klub Ogrodowo Zakręconych, do którego będzie przyjęty każdy, kto swoją fachową wiedzą, pracą, finansowym lub rzeczowym wsparciem pomoże utrzymać nasz sad, lub w swoim przydomowym ogrodzie posadzi przynajmniej jedno drzewko starej odmiany jabłoni, śliwy, gruszy, czereśni lub wiśni i swoją wiedzą będzie dzielił się ze społecznością naszego Zespołu. Zespół Ogrodowo Zakręceni będzie promował wiedzę na temat zakładania i pielęgnowania tradycyjnych sadów, przydomowych ogrodów pełnych kwiatów, zakładanie kwietnych łąk oraz ochronę ptaków, pszczół i innych pożytecznych owadów. Działalność Zespołu Ogrodowo Zakręconych i Klubu Ogrodowo Zakręconych będzie dokumentowana w Księdze Sadu prowadzonej w sposób tradycyjny.

Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładkach Tradycyjny Sad i Ogród szkolny.