Tydzień Bezpiecznego Internetu

Od 2004 roku w pierwszych dnia lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Został on ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej, w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych. Obecnie aktywności związane z Dniem Bezpiecznego Internetu są realizowane przez wiele organizacji przez cały miesiąc luty. 

Nasza szkoła już po raz trzeci włączyła się do tej akcji i wspólnie z uczniami poznawała tajniki bezpiecznego korzystania z Internetu. W klasach starszych uczniowie mieli okazję wziąć udział w lekcjach przygotowanych przez ich wychowawców pokazujących “Dzień z życia” młodego internauty (na podstawie scenariusza Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę). Każda klasa inaczej podeszła do przedstawionej im historii. Szóstoklasiści zastanawiali się, ile czasu poświęca w danym dniu na korzystanie z Internetu, ile na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. W ramach lekcji informatyki uczniowie wykonali także wykres czasu pokazujący spędzony czas w ciągu tygodnia przed ekranem komputera. Uczniowie klasy 7 w ramach języka polskiego tworzyli charakterystykę głównego bohatera opisując jego rodzinę, przyjaciół oraz jego życie codzienne. Podczas zaś lekcji wychowawczej uczniowie tworzyli graficzne notatki zawierające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. W klasie 8 film był punktem wyjścia do podjęcia dyskusji, jak wygląda ich dzień w sieci i jakie widzą cechy wspólne z tytułowym bohaterem. Uczniowie klas 4 i 5 poprzez grę internetową poznawali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

11 lutego reprezentacja klas 5 – 7 wzięła udział konferencji “Asy Internetu” organizowanej przez Fundację Szkoła z Klasą oraz firmę Google. W ramach prelekcji uczniowie poznali pięć cech dobrego internauty – rozsądek, uważność, siłę, życzliwość i odwagę. W czasie konferencji uczniowie brali także udział w grze “Asy Internetu” sprawdzają u siebie znajomość poznanych cech. Następnie uczniowie, którzy brali udział w tym wydarzeniu, podzielili się ze swoimi kolegami i koleżankami z klas przeżyciami, refleksjami oraz zdobytymi wiadomościami.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu jest szczególnie ważny, ponieważ w czasie pandemii życie, a zwłaszcza nauka przeniosła się do sieci. Jest to naturalny kierunek, gdyż Internet powstał w celu ułatwienia komunikacji, nawiązywania współpracy oraz wymiany intelektualnej. Ważne jest tylko to, w jaki sposób korzystamy z tych zasobów, czy faktycznie służą one nam do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, czy też są tylko bezmyślną zabawką, przez którą tracimy czas. Bezpiecznego korzystania z Internetu musimy się nauczyć wszyscy – dzieci, młodzież oraz dorośli.

#asyinternetu #siławartościwsieci #dbi

Justyna Błasińska