Pamiętamy!

Jak co roku, 1 marca, w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Klasy 5 – 8 również w tym roku skupiły się na upamiętnieniu bohaterów, którzy zginęli w walce o wolną ojczyznę.

            Pamięć o Żołnierzach wyklętych była podkreślana podczas różnych lekcji w ciągu tygodnia. Klasy starsze miały prowadzone lekcje historii dotyczące genezy i wymowy święta.

We wszystkich klasach 5-8 przeprowadzono również godziny wychowawcze na ten temat. Wychowawcy rozmawiali z uczniami o znaczeniu ojczyzny oraz o roli autorytetów. Uczniowie obejrzeli podczas godzin wychowawczych prezentacje przygotowaną przez pana Marcina Strumińskiego oraz korzystali z materiałów przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki temu dowiedzieli się skąd wzięła się nazwa „Żołnierze Wyklęci”. Zaprezentowane zostały również sylwetki kilku żołnierzy Żołnierzy Wyklętych: mjr Zygmunta Szendzielarza, mjr Mariana Bernaciaka, mjr Jana Tabortowskiego, mjr Hieronima Dekutowskiego, kpt. Stanisława Sojczyńskiego, kpt. Kazimierza Kamieńskiego, por. Hieronima Piotrowskiego, ppor. Anatola Radziwonika, Józefa Kurasia oraz Antoniego Żubryda.