JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach są już pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego. 16 października 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej.
To był wyjątkowy dzień. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym.
W niezwykłej, podniosłej atmosferze, w obecności dyrekcji, nauczycieli, koleżanek i kolegów z klasy drugiej pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar Szkoły:

“Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę się uczyć w szkole, jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę się starał swym zachowaniem,
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły – pan Zbigniew Stawarz dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej.”
Z okazji tej uroczystości Wicedyrektor – pani Anna Marzec wręczyła uczniom pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną. Wychowawczyni klasy pierwszej – pani Jadwiga Jaskólska przekazała uczniom okolicznościowe dyplomy oraz pamiątkowe kuferki.
Ślubowanie uświetnili swoją obecnością uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawczynią – panią Małgorzatą Wolińską. Przygotowali dla swoich młodszych kolegów wiersze, piosenkę, upominki oraz życzenia:

 Życzymy Wam Pierwszoklasiści ścian kolorowych i ławek zdrowych.

 Wiele hałasu, tylko z radości.
 Długopisy, wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze,
 ładnie i niech skrzypią tak jak żuraw,
 kiedy błąd się gdzieś zakradnie.
 Promień słońca niech ukradkiem wejdzie w każdy szkolny zeszyt,
 bo kto taką ma zakładkę, tego każda lekcja cieszy.

Na zakończenie uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i podziękowania. Ten uroczysty, wyjątkowy i miły dzień pozostanie na długo w naszej pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali Pierwszoklasiści, będą dla nich drogowskazem na długie szkolne lata.

 Jadwiga Jaskólska