Wyjazd do Oświęcimia- Brzezinki

5 marca 2020 r. uczniowie klas VII-VIII z wychowawcami zwiedzali pod opieką przewodników niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz- Birkenau. Żadne słowa nie są
w stanie oddać wstrząsu psychicznego, jakiego doznaje każdy podczas oglądania zdjęć, przedmiotów odebranych więźniom, baraków, krematoriów i np. księgi zawierającej nazwiska pomordowanych. Każdy nauczyciel, rodzic i uczeń powinien zobaczyć to przejmujące muzeum – cmentarz, a następnie zadumać się nad losem pomordowanych
i więzionych oraz wyciągać wnioski na przyszłość, aby tragiczna historia nie mogła się powtórzyć.