Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

Początkiem marca odbył się w naszej szkole VII Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim. Potyczki artystyczno-językowe pokazały jak żywe jest zainteresowanie literaturą obcojęzyczną, a czytanie książek, również w języku angielskim rozwija wyobraźnię i przyczynia się niewątpliwie do wzbogacania słownictwa. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV –V oraz klasy VI –VIII.
W finale wzięło udział 6 szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach, Szkoła Podstawowa w Staniątkach, Szkoła Podstawowa w Podłężu, Szkoła Podstawowa w Zagórzu, które w drodze szkolnych eliminacji wyłoniły 27 uczestników. W gminnym etapie konkursu zorganizowanym przez Zespół Szkół w Niepołomicach każdy zaprezentował fragment wybranej przez siebie prozy z literatury anglojęzycznej. Jury dokonało oceny uczniów biorąc pod uwagę: dykcję, tempo i płynność czytania; poprawność w zakresie wymowy, dobór repertuaru oraz interpretację artystyczną. Uczestnicy prezentowali zarówno wysoki poziom językowy jak i aktorski.


LAUREACI (kategoria klas IV –V)

I miejsce:
Nicole Krupa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach
II miejsce:
Bernard Samek – Szkoła Podstawowa w Staniątkach
III miejsce:
Weronika Florek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach
WYRÓŻNIENIA:
Pola Włodarska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach
Julia Grodowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach
Weronika Duraczyńska–Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach
Julia Śledziowska – Szkoła Podstawowa w Staniątkach

LAUREACI (kategoria klas VI –VIII)
I miejsce:
Natalia Joniec –Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach
II miejsce:
Zuzanna Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach
III miejsce:
Charles Korabik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach
Oliwia Wnęk – Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach
Jakub Gaczoł Szkoła Podstawowa w Staniątkach