Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach

Odpowiadając na zaproszenie Niepołomickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, od kilku lat organizujemy w październiku w naszej szkole obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Postanowiliśmy corocznie przybliżać naszym uczniom sylwetki znanych artystów, twórców, naukowców, pokazując w ten sposób, że dyslektycy to wyjątkowi ludzie o ogromnych możliwościach, którzy musieli pokonać wiele trudności, zanim zrealizowali swoje marzenia.
Tegoroczne imprezy skupiały się na poznaniu życia i twórczości słynnego duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena, który według współczesnych specjalistów zmagał się z dysleksją, a napisał ponad 150 fascynujących baśni.
Uczniowie klas młodszych omawiali ze swoimi nauczycielami wybrane utwory, wykonując różne zadania z nimi związane i przygotowali piękne prace plastyczne na ich podstawie. Przypomnieli sobie na przykład historię brzydkiego kaczątka, które odtrącone przez mieszkańców podwórka musiało błąkać się samotnie po świecie zanim przemieniło się
w zachwycającego białego łabędzia. Pod koniec października pojechali dodatkowo do krakowskiego kina Kijów na spektakl cieni wyreżyserowany na podstawie baśni Andersena.
Starsi uczniowie poznali sylwetkę romantycznego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena na lekcjach języka polskiego. Mogli zapoznać się z jego życiem i twórczością,
czytając również informacje zebrane na gazetce udostępnionej na korytarzu szkolnym. Każda klasa poznała też jedną mniej znaną baśń tego autora. Uczniowie rozmawiali o terapeutycznej funkcji baśni, których przesłanie ma zawsze pozytywny wydźwięk i daje nadzieję na przyszłość, bo zwycięstwo dobra nad złem jest wyznacznikiem gatunkowym tych utworów. Na zajęciach z plastyki i techniki wykonali wspólnie plakaty do przeczytanych
na głos i omówionych podczas lekcji języka polskiego następujących baśni:
w kl. IV Dzielnego ołowianego żołnierzyka
w kl. V Matki
w kl. VI Motylka
w kl. VII Słowika
w kl. VIII Lnu.
To głośne czytanie baśni według specjalistów ma dobroczynny wpływ na psychikę odbiorców, bo porządkuje jego poczucie sprawiedliwości, uczy empatii, wrażliwości, zaspakaja potrzebę współuczestniczenia z rówieśnikami lub domownikami w czymś ważnym, a niekoniecznie osobiście doświadczanym. Z tego powodu powinniśmy często w wolnych chwilach sięgać po lekturę baśni i czytać je z naszymi dziećmi, rodzinami, uczniami, a na koniec sformułować jakąś refleksję na temat historii bohaterów, ich drogi w pokonywaniu trudności i nagrody za wytrwałość w dążeniu do dobra.
We wszystkich klasach poruszany był oczywiście problem dysleksji oraz wynikających z niej
ograniczeń i trudności, z którymi muszą radzić sobie osoby zmagające się z nią.
Do szkolnej akcji włączyła się także pedagog specjalna, a także pani logopeda, która przygotowała dla swoich podopiecznych cały zestaw ćwiczeń opartych na baśniach Andersena.
Wszystkim zaangażowanym w nasz projekt serdecznie dziękuję za pomoc i współpracę


Małgorzata Gawlińska – szkolny koordynator projektu