Świetlica

Szanowni Państwo!

Od 1 września działa świetlica szkolna.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 11.30 – 17.00

Zaleca się, aby ze świetlicy szkolnej korzystali uczniowie, których rodzice nie mają

możliwości zapewnienia alternatywnej opieki przed lub po zajęciach szkolnych.

Poniżej karta zapisu do świetlicy.