„Przedszkolaki w świecie teatru”

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W naszym przedszkolu ostatni tydzień marca był pełen teatralnych aktywności w grupie Słoneczek i Zerówce. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przedstawiły młodszym kolegom spektakle:  „Smok Wawelski”, „Trzy Świnki” oraz „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Przedszkolaki zaangażowały się do pomocy przy tworzeniu scenografii, kostiumów oraz dekoracji, co sprawiło im wiele satysfakcji i radości.

Zabawy teatralne są ważnym elementem pracy pedagogicznej przedszkola. Dzieci mają naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej w mowie, śpiewie, ruchu, rysunku i geście. Rozbudzanie zainteresowania teatrem wszechstronnie i intensywnie wpływa na rozwój dziecka. Wprowadzanie przedszkolaków w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi wiele korzyści: dokonali mowę, rozwija wyobraźnię, wzmacnia płynność ruchów, sprzyja umuzykalnieniu, zwiększa poczucie własnej wartości oraz jest przede wszystkim okazją do wspaniałej rozrywki. Odtwarzanie treści utworu skłania dzieci do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej czynności, kulturze mówienia i zachowywania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

Agnieszka Karcz