Dzień Praw Dziecka

Na 20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, będący rocznicą uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dzieci.

W tym roku ten szczególny dzień przypadł w sobotę, dlatego obchody tego święta w ramach akcji “GO BLUE” zostały rozłożone na cały tydzień.
W poniedziałek uczniowie oraz nauczyciele ubrali się na niebiesko na znak solidarności z dziećmi z całego świata. Uczniowie w trakcie lekcji mieli okazję dowiedzieć się jakie są ich prawa, co one oznaczają oraz jak wygląda sytuacja ich kolegów z innych krajów. W akcję zaangażowały się również wszystkie grupy przedszkolne przygotowując wspaniałe prace. Słoneczka nauczyły się piosenki o prawach dzieci Małej Orkiestry Dni Naszych. Klasy starsze rozwiązywały quizy oraz przygotowały gazetkę na korytarz szkolny o wybranych prawach. W tym szczególnym tygodniu każde dziecko w naszym zespole miało okazję poczuć się ważne i słyszane.