„Szkoła Demokracji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach

W tym roku w naszej szkole zagościła nowa inicjatywa w ramach działania Samorządu Uczniowskiego. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Jako jedna z 80 szkół w Polsce postanowiliśmy, korzystając z pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej, wprowadzić zmiany w naszej szkole. 

Pierwsze wspólne spotkanie, które odbyło się on-line, zaowocowało nowym spojrzeniem na to, w jaki sposób samorząd oraz uczniowie w szkole mogą działać i na co mają wpływ. To spotkanie bardzo nas zmotywowało do działania, co nie było proste w warunkach zdalnego nauczania. W ramach “Szkoły Demokracji” wykonaliśmy diagnozę samorządności w szkole oraz opracowaliśmy plan pracy, wybierając po jednym działaniu z pięciu obszarów.

Jako pierwsze wyzwanie wybraliśmy stworzenie szkolnego środka przekazu. Tak właśnie powstał Instagram szkoły prowadzony dla uczniów i przez uczniów. 

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/418-szkolny-instagram-prowadzony-przez-uczniow-i-dla-uczniow-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

W ramach drugiego zadania postanowiliśmy dowiedzieć się, o czym tak naprawdę uczniowie naszej szkoły marzą. Dzięki projektowi “Drzewo pomysłów” udało się dowiedzieć, jakie są zainteresowania naszych kolegów i koleżanek oraz jakie są ich oczekiwania co do działań Samorządu w naszej szkole. Tak powstała baza wiedzy, która w przyszłym roku szkolnym będzie dobrym punktem wyjścia do stworzenia planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Relacja właśnie z tego naszego zadania została wyróżniona przez koordynatorów programu “Szkoła Demokracji”.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/461-tworzymy-wspolnie-drzewo-pomyslow-czyli-pomysly-na-plan-pracy-su-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Trzecim wyzwaniem było zorganizowanie funduszy na stworzenie kącika czytelniczo-wypoczynkowego przy szkolnej bibliotece. W tym projekcie zaangażowana została cała społeczność szkolna – przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, rodzice, nauczyciele oraz Rada Rodziców. To dzięki ich zaangażowaniu udało się nam zebrać niezbędne środki na realizację tego marzenia. Czekają nas jeszcze zakupy i przygotowanie właściwego miejsca, ale to zadanie zostawiliśmy na kolejny rok szkolny.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/557-kacik-czytelniczo-wypoczynkowy-przy-bibliotece-szkolnej-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Zależało nam również na przeredagowaniu szkolnego regulaminu Samorządu Uczniowskiego, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami oraz był dostosowany do potrzeb naszej szkoły. Był to duży projekt, dzięki któremu niektórzy uczniowie dowiedzieli się, że taki dokument w ogóle istnieje. Zmiany zostały zatwierdzone przez uczniów w głosowaniu powszechnym.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/555-nowy-regulamin-samorzadu-uczniowskiego-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Ostatnim wyzwaniem było przeprowadzenie przez naszego pedagoga szkolnego warsztatów o tym “Co nas motywuje?”. Zebrane po spotkaniach wyniki ankiet pozwoliły na stworzenie bazy pomysłów, którą przekazaliśmy naszym nauczycielom.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/558-baza-wiedzy-dla-nauczycieli-co-nas-motywuje-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Każdy uczestnik naszego zespołu wziął także udział w 3 wybranych przez siebie szkoleniach, poznając tajniki finansowych zagadnień samorządu, ucząc się czym jest inicjatywa obywatelska młodych, dowiadując się, na czym polega dobra komunikacja czy korzystając z warsztatów młodego lidera.

Program “Szkoła Demokracji” zakończyliśmy z wyróżnieniem. Cieszymy się, że udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane wyzwania i mamy wielkie plany na przyszły rok. Udział w tym projekcie pokazał nam, jak powinna wyglądać praca Samorządu Uczniowskiego i jak ważne jest, aby podejmowane działania angażowały całą społeczność szkolną.

Justyna Błasińska
opiekun “Szkoły Demokracji”