Zmiany w nauczaniu

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy nauczanie wykorzystując dostępne formy komunikacji zdalnej. Rozporządzenie to nakłada na nas obowiązek realizacji podstawy programowej, a także oceniania postępów uczniów. Sytuacja ta spadła na nas wszystkich niespodziewanie. Mimo utrudnień, przy wspólnym wysiłku postaramy się efektywnie wykorzystać czas, który spędzamy w odosobnieniu. Szczegóły znajdują się w dzienniku elektronicznym

Mamy świadomość, że nowa sytuacja może okazać się dla Państwa oraz dla Uczniów trudna i kłopotliwa. Jeśli pojawią się trudności, postaramy się je wspólnie rozwiązać. Zachęcam do kontaktu za pomocą e-dziennika oraz pod nr tel. 736-364-993. 

Życząc zdrowia i samych sukcesów, nie tylko edukacyjnych.

Zbigniew Stawarz