Niezwykłe pasowanie na przedszkolaka w atmosferze żywej lekcji historii

7 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym nr 2, które od 1 września 2019 r. działa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach. Atmosfera była podniosła dzięki obecności ułanów ze Stowarzyszenia Krakowskiej Brygady Kawalerii z Niepołomic – naszych gości honorowych. Najmłodsze dzieci, pod opieką wychowawczyni – pani Kingi Lech, przygotowały program artystyczny. Następnie pani wicedyrektor Anna Marzec przystąpiła do uroczystego pasowania na przedszkolaka. Starsi koledzy z klasy „0” zaprezentowali program słowno-muzyczny, który nawiązywał do zbliżających się obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po części artystycznej ułani zaprosili dzieci na żywą lekcję historii, podczas której opowiadali o swoim zamiłowaniu do koni, prezentowali oryginalne stroje i zaprosili wszystkich na patriotyczny film z ich udziałem pt.: „Ostatni bój”. Dzieci zadawały mnóstwo pytań i były bardzo ciekawe wyjątkowych gości. W ramach podziękowania wręczyły ułanom własnoręcznie wykonany plakat o tematyce patriotycznej.
Zarówno program artystyczny jak i praca plastyczna świadczą o tym, że nasze przedszkolaki są dumne ze swojego kraju i radośnie śpiewały: Przed nami szeroko otwarta, przyszłości czysta karta, a Bóg, honor i Ojczyzna, to nasza ojcowizna!

Marta Michoń