Rekrutacja 2020/2021

Nabór do Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.
Deklaracje o kontynuacji nauki w przedszkolu można składać do dnia 21 lutego 2020 r.

Wnioski lub karty zapisu można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione wnioski lub karty należy przesłać na adres mailowy szkoły.
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Niepołomicach

1) deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Niepołomicach

1) wniosek o przyjęcie do Przedszkola

2) oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

3) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności kandydata

4) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od przedszkola

5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych

6) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

7) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

8) potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.


3. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

– karta zapisu do klasy pierwszej


4. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

 wniosek o przyjęcie

– oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Niepołomice