Tradycyjny Sad – projekt do realizacji, czy tylko wspomnień czar?

Wśród roślin, które przez setki lat uprawiali przodkowie, dostosowując je do naszych potrzeb, były także różne odmiany drzew owocowych. Owoce tych drzew sadzonych w Polsce od średniowiecza, najpierw przy klasztorach, później przy zamkach, dworach i ostatecznie na wsiach, służyły za pokarm i często, gdy brakowało innego jedzenia, pozwalały przetrwać trudne chwile. W drugiej połowie XX wieku sady przydomowe w naszym kraju zaczęły zanikać, a powstawały sady na dużych powierzchniach produkujące owoce na sprzedaż. Masowa produkcja wymagała jednak silnego nawożenia oraz stosowania chemicznych substancji chroniących owoce przed chorobami i szkodnikami, powodując także radykalne ograniczenie ilości uprawianych odmian. Obecnie powraca moda na sadzenie starych odmian jabłoni, grusz, śliw i czereśni, które nie wymagają sztucznego nawożenia i wielokrotnych chemicznych oprysków. Warto je sadzić w domowych, szkolnych, parafialnych i firmowych sadach, aby uchronić je przed zagładą, bo dostarczają zdrowych i świeżych, o ogromnej gamie smaków i zapachów owoców, i stanowią  nasze dziedzictwo narodowe, może trochę inne niż muzyka, literatura, malarstwo i architektura, bo żywe. 

W tym roku po raz czwarty Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła projekt konkursowy „Tradycyjny Sad”, który ma na celu „upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko” (…)  poprzez promocję „starych odmian drzew owocowych oraz założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian czereśni, sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie.”

Po ocenie ilości wolnego miejsca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach postanowiliśmy zgłosić się do tego projektu i wzbogacić edukacyjne otoczenie o tradycyjny sad.  Pierwsze spotkanie naszego dziewięcioosobowego Zespołu projektowego złożonego z uczniów klas V–VIII odbyło się w formie online 3 lutego 2021 r. Uczniowie ustalili nazwę Zespołu, wybierając spośród kilkunastu zgłoszonych propozycji nazwę Ogrodowo Zakręceni. Wtedy także omówiliśmy plan działania na najbliższy tydzień, na dwa tygodnie i na miesiąc oraz przydzieliliśmy każdemu zadania do wykonania. Podczas kolejnych spotkań uzgodniliśmy projekt naszego logo. Ustaliliśmy także zasady współpracy, sposoby podejmowania decyzji oraz szybkiej i skutecznej komunikacji między uczestnikami. Dużo czasu poświęciliśmy na wykonanie planu graficznego sadu oraz na zdobywanie wiedzy o uprawie drzew owocowych, korzystając w szczególności z poradnika „Od laika do sadownika” zamieszczonego na stronie projektu  https://www.tradycyjnysad.pl.

Wyboru odmian starych drzew owocowych dokonaliśmy na podstawie list tradycyjnych odmian jabłoni, grusz, śliw i czereśni rekomendowanych przez Instytut Ogrodnictwa
ze Skierniewic, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk oraz często wzruszających rozmów ze starszymi mieszkańcami Podgrabia i Pasternika. Wzięliśmy także pod uwagę zapylaczy (są odmiany, które do zapylenia wymagają pyłku drzewka innej odmiany, które należy posadzić w niedalekiej odległości), wysokość roślin, wymagania glebowe, odporność na mróz, wiosenne przymrozki, choroby i szkodniki.
Do naszego szkolnego sadu wybraliśmy następujące drzewa: czereśnie – odmiany: Büttnera czerwona, Hedelfińska, Bladoróżowa, Schneidera późna, Drogana żółta, śliwy – odmiany: Mirabelka z Nancy, Węgierka Wangenheima (ze względu na problemy z zakupem zastąpiona została Węgierką wczesną), Renkloda Ulena, jabłonie – odmiany: Antonówka zwykła i Oliwka żółta.

Ważnym celem projektu jest jego promocja w środowisku szkolnym i lokalnym. Stąd we wszystkich klasach oraz w przedszkolu przeprowadzone zostały przez opiekuna projektu zajęcia dotyczące znaczenia bioróżnorodności  oraz potrzeby ratowania starych odmian drzew owocowych w sadach przydomowych i szkolnych. W zadania promocyjne zaangażował się także Samorząd Uczniowski, który zorganizował wideokonferencję
dla uczniów klas IV–VIII. W jej trakcie uczestnicy projektu przedstawili prezentację dotyczącą ogromu podjętych w warunkach pandemii prac związanych z projektowaniem sadu oraz pokazali wybrane do szkolnego sadu drzewka.

Przedszkolaki: Gwiazdeczki i Słoneczka oraz Ogrodowo Zakręceni jako pierwsi już w marcu posadzili swoje drzewka. W ten sposób został doceniony ich wielki entuzjazm związany z ratowaniem starych odmian drzew owocowych, które były uprawiane w każdym ogrodzie przez ich pradziadków. Chcieli je sadzić wspólnie ze swoimi babciami i dziadkami, bo traktują drzewa owocowe jako prezent otrzymany od starszych pokoleń, z których doświadczeń i wiedzy chcą korzystać. Pandemia jednak na takie wspólne działania nie pozwoliła. Nasze sukcesy i porażki  związane z pielęgnacją sadu oraz wszelkie działania będziemy dokumentować w założonej Księdze Sadu mającej formę tradycyjnej kroniki. Trudno teraz odpowiedzieć na pytanie, czy stosując tylko naturalne metody pielęgnacji drzew uda się zachęcić więcej ptaków i owadów pożytecznych do ich zasiedlenia i ograniczenia w ten sposób ilości szkodników. Powiesiliśmy już budki lęgowe, będziemy dalej budować hotele dla owadów, sadzić wiele roślin miododajnych i wytwarzających owoce stanowiące pokarm dla ptaków. Przedszkolaki już przyprowadzają rodziców do swoich drzewek, pokazują je i są bardzo ciekawe, kiedy one zakwitną, jak będą wyglądały ich owoce i jak będą smakowały. Tak intensywna realizacja projektu jest możliwa dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Zespołu Ogrodowo Zakręceni, dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach oraz wielu sojusznikom, w szczególności Fabryce Kart (zakup 10 drzewek owocowych), firmom: Fiberway (zakup bogatego zestawu narzędzi ogrodniczych), Ogród-Dom (podarowanie palików i ziemi kompostowej) oraz Sklep Spożywczo-Przemysłowy s.c. Paweł, Dorota Nowak (sfinansowanie Księgi Sadu).

Do utworzonego przez nas Klubu Ogrodowo Zakręconych będziemy przyjmować wszystkich, którzy w swoim ogrodzie posadzą drzewka owocowe starej odmiany z listy rekomendowanej dostępnej na stronie  http://zspniepolomice.pl/ogrodowo-zakreceni/  i będą nam pomagać w pielęgnacji sadu. Może wspólnie uda nam się w ciągu kilku lat zbudować przestrzeń, w której funkcje edukacyjne, sportowe, rekreacyjne i ogrodowe szkolnego terenu będą się wzajemnie uzupełniać i przenikać, zapewniając nam  bezpośredni kontakt z całą paletą barw, zapachów, form kwiatów i owoców, śpiewem ptaków i brzęczeniem owadów. Może to właśnie tu znajdziemy miejsce do błogiego odpoczynku w upalne dni i czar dawnych sadów. Warto spróbować! 

Zbigniew Gawliński – opiekun Zespołu Ogrodowo Zakręceni

„Szkoła Demokracji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach

W tym roku w naszej szkole zagościła nowa inicjatywa w ramach działania Samorządu Uczniowskiego. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Jako jedna z 80 szkół w Polsce postanowiliśmy, korzystając z pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej, wprowadzić zmiany w naszej szkole. 

Pierwsze wspólne spotkanie, które odbyło się on-line, zaowocowało nowym spojrzeniem na to, w jaki sposób samorząd oraz uczniowie w szkole mogą działać i na co mają wpływ. To spotkanie bardzo nas zmotywowało do działania, co nie było proste w warunkach zdalnego nauczania. W ramach “Szkoły Demokracji” wykonaliśmy diagnozę samorządności w szkole oraz opracowaliśmy plan pracy, wybierając po jednym działaniu z pięciu obszarów.

Jako pierwsze wyzwanie wybraliśmy stworzenie szkolnego środka przekazu. Tak właśnie powstał Instagram szkoły prowadzony dla uczniów i przez uczniów. 

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/418-szkolny-instagram-prowadzony-przez-uczniow-i-dla-uczniow-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

W ramach drugiego zadania postanowiliśmy dowiedzieć się, o czym tak naprawdę uczniowie naszej szkoły marzą. Dzięki projektowi “Drzewo pomysłów” udało się dowiedzieć, jakie są zainteresowania naszych kolegów i koleżanek oraz jakie są ich oczekiwania co do działań Samorządu w naszej szkole. Tak powstała baza wiedzy, która w przyszłym roku szkolnym będzie dobrym punktem wyjścia do stworzenia planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Relacja właśnie z tego naszego zadania została wyróżniona przez koordynatorów programu “Szkoła Demokracji”.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/461-tworzymy-wspolnie-drzewo-pomyslow-czyli-pomysly-na-plan-pracy-su-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Trzecim wyzwaniem było zorganizowanie funduszy na stworzenie kącika czytelniczo-wypoczynkowego przy szkolnej bibliotece. W tym projekcie zaangażowana została cała społeczność szkolna – przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, rodzice, nauczyciele oraz Rada Rodziców. To dzięki ich zaangażowaniu udało się nam zebrać niezbędne środki na realizację tego marzenia. Czekają nas jeszcze zakupy i przygotowanie właściwego miejsca, ale to zadanie zostawiliśmy na kolejny rok szkolny.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/557-kacik-czytelniczo-wypoczynkowy-przy-bibliotece-szkolnej-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Zależało nam również na przeredagowaniu szkolnego regulaminu Samorządu Uczniowskiego, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami oraz był dostosowany do potrzeb naszej szkoły. Był to duży projekt, dzięki któremu niektórzy uczniowie dowiedzieli się, że taki dokument w ogóle istnieje. Zmiany zostały zatwierdzone przez uczniów w głosowaniu powszechnym.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/555-nowy-regulamin-samorzadu-uczniowskiego-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Ostatnim wyzwaniem było przeprowadzenie przez naszego pedagoga szkolnego warsztatów o tym “Co nas motywuje?”. Zebrane po spotkaniach wyniki ankiet pozwoliły na stworzenie bazy pomysłów, którą przekazaliśmy naszym nauczycielom.

https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/relacje/558-baza-wiedzy-dla-nauczycieli-co-nas-motywuje-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-niepolomicach/

Każdy uczestnik naszego zespołu wziął także udział w 3 wybranych przez siebie szkoleniach, poznając tajniki finansowych zagadnień samorządu, ucząc się czym jest inicjatywa obywatelska młodych, dowiadując się, na czym polega dobra komunikacja czy korzystając z warsztatów młodego lidera.

Program “Szkoła Demokracji” zakończyliśmy z wyróżnieniem. Cieszymy się, że udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane wyzwania i mamy wielkie plany na przyszły rok. Udział w tym projekcie pokazał nam, jak powinna wyglądać praca Samorządu Uczniowskiego i jak ważne jest, aby podejmowane działania angażowały całą społeczność szkolną.

Justyna Błasińska
opiekun “Szkoły Demokracji” 

Zajęcia logopedyczne

Zapraszam na krótką fotorelację z zajęć logopedycznych, prowadzonych tematycznie. Poznaliśmy wielu przyjaciół, którzy pomagali nam ćwiczyć głoski, usprawniali narządy artykulacyjne, ćwiczyli połykanie, słuch fonemowy i wiele, wiele innych umiejętności potrzebnych do prawidłowego rozwoju mowy J Drodzy Rodzice, zobaczcie jak się bawimy, a to tylko niektóre z naszych przygód.

Z jesiennymi liśćmi ćwiczyliśmy nasz mięsień okrężny warg, uczyliśmy zasysać się przez słomkę. Mimo jesieni, nasze drzewa zyskały liście!

W dniu pluszowego misia nie mogło zabraknąć miodku. Karmiliśmy naszego misia ćwiczonymi głoskami, był bardzo zadowolony, bo pięknie ćwiczyliśmy nasze języki.

Potem nadszedł czas na pomoc św. Mikołajowi w fabryce. Pakowanie prezentów, w których ukryte były ćwiczenia i nasze wyrazy. Elfy dzielnie uczyły nas jak wykonywać ćwiczenia buzi i języka.

Przed świętami zdążyliśmy upiec pierniczki. Piekarnik spisał się na medal, różnicowaliśmy podobne głoski, ćwiczyliśmy połykanie.

Układaliśmy również świąteczne sekwencje słuchowe. Ćwiczyliśmy pamięć wzrokową i słuchową.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowaliśmy bukiet kwiatów, ćwiczenia oddechowe ze słomką mamy już coraz lepiej opanowane!

Wybraliśmy się do krainy dinozaurów, gdzie odnaleźliśmy różne skarby. Ćwiczyliśmy prawidłową pozycję języka, nasze głoski, język, percepcję wzrokową, oj działo się!

Zima nam niestraszna, z pomocnikami Polą i Tolkiem mamy czapki, szaliki, gramy w gry i utrwalamy ćwiczone umiejętności!

Spotkaliśmy też ciasteczkowego potwora! Chciał zjeść tylko ciasteczka z poprawnie wypowiadanymi głoskami, liczył też jak długo utrzymamy „kobrę” z języka.

Europejski Dzień Logopedy świętowaliśmy w naszej szkole wykonaniem pomocy do ćwiczeń oddechowych. Pojawiło się mnóstwo wspaniałych zabaw, a boisko oddechowe, które zdobyło główną nagrodę – zostało już z nami w sali logopedycznej, byśmy mogli ćwiczyć nasz oddech i strzelać bramki!

Na nasze zajęcia zawitały też Minionki! Tworzyliśmy różne historię, ćwiczyliśmy języki, prawidłową odmianę gramatyczną, nasze głoski i nakarmiliśmy pysznymi bananami wszystkie Minionki, które nas odwiedziły.

Ostatnio wybraliśmy się również w kosmos! Lot odbył się bez zakłóceń, wszystkie głoski wyćwiczone, coraz piękniej mówimy, a nasze rakiety wystrzeliły na orbitę.

W końcu ciepło i można podmuchać bańki na podwórku! Wykorzystaliśmy piękną pogodę, by poćwiczyć nasz oddech i mieć dobrą zabawę.

Potem nadszedł długo wyczekiwany tydzień z LEGO! Ćwiczenie kolejnych głosek w grze planszowej z ludzikami LEGO było jeszcze łatwiejsze! Przy okazji poćwiczyliśmy pamięć i nasze języki w grze memory z postaciami z klocków LEGO.

W tym roku szkolnym czekają nas jeszcze: wyprawa na wieś, powitanie lata, wycieczka do bajkowego świata i kilka innych miejsc, które odwiedzimy. Atrakcji nie zabraknie.

Zeszyty logopedyczne pomagają nam nie tylko w ćwiczeniach w domu. Na zajęciach wykorzystujemy je do różnych zabaw. Zeszyty ładnie proszą –„Nie zapominaj mnie przynosić na zajęcia! Czekam
z utęsknieniem, aż wkleimy nowe zadanie”.

Katarzyna Liszka, logopeda

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Szanowni Państwo!
Od wtorku 4 maja rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Niepołomicach oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 w Niepołomicach. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA 2021/2022. 
Dokumenty można składać od 4-14 maja w sekretariacie szkoły. 
Zapraszamy i zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na FB .

22 kwietnia 2021 r. – Światowy Dzień Ziemi

                22 kwietnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dzieci przedszkolne przygotowały z pomocą nauczycieli kosze przeznaczone do segregacji odpadów, ucząc się zasad recyklingu. Wcześniej wykonali je uczniowie młodszych klas, ponieważ  ustalono, że nie tylko na korytarzach, ale w każdej klasie powinny znajdować się oznaczone pojemniki na różne śmieci.

Wiadomo:  żeby było czysto, systematycznie należy sprzątać. Chociaż było chłodno, przedszkolaki ochoczo biegały w tym dniu po podwórku szkolnym, szukając  ewentualnie zapomnianych śmieci na terenie otaczającym szkołę. Jest on ciągle utrzymywany w czystości, bo zależy nam na pięknym otoczeniu szkoły. Sadzimy nowe rośliny w ogrodzie szkolnym, przycinamy krzewy, obserwujemy kwitnące kwiaty i zapylające je owady oraz coraz liczniej pojawiające się ptaki. To najbardziej naturalny sposób kontaktu z przyrodą i uwrażliwiania na jej piękno.

 Uczniowie starszych klas na lekcjach języka polskiego i zajęciach z wychowawcą klasy zastanawiali się, dlaczego ochrona środowiska, w którym żyjemy i nasze codzienne wybory dotyczące konsumpcji, stylu życia, sposobu korzystania z podstawowych dóbr materialnych, odzieży, którą bardzo często zmieniamy, bo tak dyktuje nam moda, wpływają na degradację klimatu, dramatycznie pogarszają jakość wody, powietrza, zasobów cennych kopalin, rujnują ogromne zasoby leśne itd. Ósmoklasiści uczestniczyli także po południu w webinarium czyli szkoleniu online zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Odpowiedzialna moda” w ramach całodniowego wydarzenia ”Klimatyczny Dzień Ziemi. Razem dla Klimatu!”. W ten sposób dołączyliśmy do milionów ludzi na całym świecie, którym nieobojętne są losy naszej planety.

Dodatkowo w czwartek 29 kwietnia uczniowie wszystkich klas podzieleni na dwie grupy wiekowe uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Eko-doradców z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, którzy przypomnieli zasady prawidłowej segregacji śmieci. Przygotowali oni prezentację i ciekawe zadania interaktywne, włączając uczniów do myślenia o wpływie każdego człowieka na procesy zachodzące w ekosystemie. Ciągłe przypominanie o konieczności chronienia tego co cenne dla człowieka jest obecnie jednym z najważniejszych elementów globalnej edukacji ekologicznej, którą musimy prowadzić od najmłodszych lat na wielu płaszczyznach, by móc w przyszłości nadal cieszyć się pięknem otaczającego świata.

M. Gawlińska

Nauczanie hybrydowe w dniach 26-30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo !

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego w klasach I-III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiam plan na najbliższy tydzień nauki, tj. 26-30 kwietnia 2021 r.

Klasa 1

poniedziałek, wtorek i środa –nauczanie stacjonarne

czwartek i piątek – nauczanie zdalne

Klasa 2

poniedziałek, wtorek i środa –  nauczanie zdalne

czwartek i piątek – nauczanie stacjonarne

Klasa 3

poniedziałek, wtorek i środa – nauczanie stacjonarne

czwartek i piątek – nauczanie zdalne

Świetlica funkcjonuje tylko dla dzieci mających nauczanie stacjonarne.

W szkole obowiązują te same procedury i obostrzenia, które zostały wprowadzone we wrześniu.

Przedstawiony plan obejmuje jedynie przedział czasowy określony w rozporządzeniu.

Numer kontaktowy

W związku z planowanym zamknięciem placówek oraz pracą zdalną, uprzejmie informujemy, że w razie trudności z połączeniem pod standardowym numerem telefonu, sekretariat dostępny będzie pod numerem: 

736-364-993


Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Dziś, w przeddzień 112. urodzin Włodzimierza Puchalskiego, społeczność naszej szkoły spotkała się zdalnie, aby wspólnie świętować Dzień Patrona Szkoły. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną  nie mogliśmy zorganizować uroczystości w szkole. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami na platformie zoom, gdzie wspólnie obejrzeli akademię on-line przygotowaną przez uczniów klasy IV. Pan Zbigniew Gawliński w ciekawym wywiadzie opowiedział o życiu i twórczości naszego Patrona. Nie zabrakło też aktywności dla uczniów – były gry i quizy o Włodzimierzu Puchalskim. Zapraszamy również do nowo utworzonych z tej okazji zakładek na naszej stronie internetowej, poświęconych Włodzimierzowi Puchalskiemu. Serdecznie dziękujemy gościom z Muzeum Niepołomickiego oraz Biblioteki Publicznej w Niepołomicach, którzy zechcieli świętować razem z nami. Nasz Patron był wielkim miłośnikiem przyrody, dlatego szczególnie teraz, kiedy środowisko naturalne narażone jest na tak wiele zagrożeń, wcielmy w życie idee Puchalskiego. Kochajmy przyrodę, obcujmy z nią na co dzień, szanujmy świat roślin i zwierząt. Zatem, ruszajmy na bezkrwawe łowy…

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo!
Od dziś rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Niepołomicach oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 w Niepołomicach. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA 2021/2022. 
Dokumenty można składać od 1 marca w sekretariacie szkoły. 
Zapraszamy i zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na FB